Abide Şahsiyetler ve Müesseseleriyle Osmalı – Osman Nuri TOPBAŞ

MTTB SAYFALAR

Bu kitapta cihangir bir imparatorluğun cihâna hükmeden  sultanlarının, onlara yön veren Hakk dostlarının, âlimlerin, devlet adamlarının ve diğer mümtaz sîmâların bazılarını bulacak, onların örnek şahsiyetlerini sergileyen gönül âlemlerine âid satırları okuyacaksınız. Onlar ki, Türk milletinin, devlet kurma ve askerlikte zirve olduğu kadar ilim, irfân, ahlâk ve san’atta da müstesmâ bir mevkîye sahip bulunduğunu bütün cîhâna göstermiş ve her sahada destanlar yazan bir millet olmanın maddî-mânevi husûsiyetlerini en güzel bir şekilde sergilemişlerdir.

Bu şanlı devletin dörtyüz atlı ile ekilen çekirdeği, ulu bir çınar olmuş, dalları üç kıt’ayı gölgesine almış ve altı asır izzet ü şerefle yaşamış, sonra da ardından birçok yetîm devletçik bırakmış ve târih isimli kabristanda şanlı bir türbe şekline bürünmüştür. fiimdi bize düşen, bu şanlı türbenin lâyık bir türbedârı olmaktır.

192.168.1.1 Router Admin Login