TARİHÇE

   TARİHÇE

 

Gençlik geleceğin sahibi ve teminatıdır. Hayata atılmadan önce, talebelik döneminde, sorumluluk yükleneceği toplum hayatına hazırlanmalıdır. Ülkesinin meselelerine vakıf olmalıdır. Sadece derslerden aldığı notlar, edindiği bilgiler yeterli değildir. Bilgi yanında, moral ve maneviyat bakımından da verilecek göreve hazır olmalı, hadiselerin özünü irdeleyebilmelidir.

   Talebe Teşkilatları gençlerin bu yönlerini tamamlayan, onların, idealist, milli kültüre sahip birer şahsiyet olmalarına yardımcı olan ve gençliği temsil eden kuruluşlardır. Dünyanın her yerinde bu gücünden dolayı, talebe hareketleri daima ülkelerin ve toplumların kaderlerine etki etmiş hatta tamamen değiştirmiştir.

   MTTB de bu gücünü kullanabilen bir teşkilattır. Zaman zaman düşünceleri ve çalışmaları farklılıklar gösterse de Türkiye’nin en önemli gençlik hareketi olarak hala saygın ve özgündür. Kimsenin kendisinden bir şey beklemediği bir dönemde, sadece mesleki eğitimiyle yetinmeyerek, ülke meselelerine kafa yoran gençler için; sorumluluk yüklenmeyi, ekip çalışmasını, araştırmayı, paylaşmayı, heyecanı öğreten adeta bir akademidir MTTB. Türkiye’mizde de Yüksek öğrenim gençliğini ülke çapında temsil eden en büyük teşkilat, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) olmuştur ve bu özelliğini yeniden kurulmasıyla halen korumaktadır.

   Uzun yıllar yüksek öğrenim gençliğine hitap eden MTTB, ilk olarak 14 Aralık 1916 yılında kuruldu. Millete hedef tayininde, gençliğin öneminin farkında olan cumhuriyetin yönetim kadrosu da resmi görüşü doğrultusunda örgütlediği MTTB’ye devlet olarak destek verdi. 1916′dan 1980′ e kadar, (arada kapalı olduğu dönemler hariç), faaliyet gösteren MTTB’de bundan önce dört devre yaşanmıştır diyebiliriz.

 

 I. Devre (1916-1920)

   MTTB’nin ilk kuruluşunu İttihat ve Terakki iktidarı gerçekleştirdi. Osmanlı Devletimizin batışının müsebbibi olan, dış destekli, dönme ve mason yönetimindeki İttihat Terakki, Pan-Türkist bir cereyan geliştirdi. Bu gayeyle kurdurduğu teşkilatlardan birisi de Milli Türk Talebe Birliği idi.

   1916-1920 arasındaki bu ilk dönemde gençlik, siyasi çekişmelerde rol almıştır.

 

II. Devre (1926-1936)

   1926-1936 yılları arasında da MTTB, cumhuriyet kadrosunun resmi görüşü doğrultusunda, devlet desteğiyle birtakım çalışmalar yaptı. Turancı çizgide kalarak kozmopolitliği reddetti. “Vatandaş Türkçe Konuş” kampanyası başlattı. Aynı zamanda ülke meselelerine de sessiz kalmadı. Hatay’ın Türkiye’ye ilhakı konusunda, Suriye’yle Türkiye arasında oluşan sorunlara karşı izinsiz miting düzenledi ve 22 Kasım 1936 da kapatıldı. Bu dönemde MTTB ile birlikte pek çok STK da kapatıldı. Sadece halkevleri açık kaldı.

 

MTTB’nin Yeniden Kurulması

 

   MTTB’nin 1946 yılında yeniden kurulmasıyla başlayan bu dönemi de kendi içinde 2 ayrı devre olarak düşünebiliriz. 1946 – 1965 yılları arasında sol cereyanların etkisinde bir MTTB, 1965 – 1980 arasında ise milliyetçi ve muhafazakâr bir MTTB ile karşı karşıyayız.

 

III. Devre (1946-1965)

   MTTB’nin bu fetret dönemi on yıl kadar sürdü. 1946 yılında, merkezi İstanbul’da olmak üze- re, birlik; “Türk Talebe Birliği” adıyla tekrar kuruldu. Daha sonra yapılan müracaat neticesi bakanlar kurulu kararıyla başına “Milli” kelimesi eklendi.

   Tek adam yönetiminden demokrasiye geçişin yaşanmaya başladığı 1946 sonrası yıllarda, gençlik daha hür bir çalışma ortamında kendini ifade etmek ve yetiştirmek imkânına kavuş- tu. MTTB’nin sol cereyanlar yönündeki görünüşü 1965 yılına kadar sürmüştür.

   1950 ila 1965 yılları arasında Genel Başkanlık yapmış olan zevat sırası ile; Kamuran EVLİYAOĞLU, Nejat CERMAN, Orhan SAKARYA, Yaşar ÖZDEMİR, Faruk NARİN ve Yüksel ÇENGEL’dir.

 

IV. Devre (1965-1980)

   1965 yılından itibaren MTTB faaliyetlerini milliyetçi bir yapıda sürdürmüştür. Komünizmle mücadele alanında toplantılar tertip etmiş ve kampanyalar başlatmıştır. “İlk olarak düşünülmesi icap eden husus; ‘Milli Birlik’ fikrini sağlam unsurlara dayayıp kökleştirmektir.” gibi sloganlarla mücadele gayesi ortaya konmuştur.

   18 Mart 1965 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Rasim CİNİSLİ seçildi. Rasim CİNİSLİ ile başlayan süreçte bir anlamda yeniden doğuş yaşanmıştır.

   Bu dönem; milli ruh ve milli şuura bağlı bir kuruluş haline gelişin başlangıcı sayılır. Yeniden kazanılan milliyetçi ve mukaddesatçı Anadolu gençliği ile MTTB’nin müspet çalışmalarına hız kazandırıldı ve birlik tarihine ve misyonuna uygun çizgisine oturtuldu. Rasim CİNİSLİ’den sonra 48. Dönem Genel Başkanlığı’na seçilen İsmail KAHRAMAN’la MTTB’nin fikri çizgisi daha da netleşti. Bu dönemde sol öğrenci olaylarına karşı ortak bir zemin oluştu. MTTB, milliyetçi ve mukaddesatçı görüşün buluşma ve yönetim yeri haline geldi, milliyetçi çizgide olduğu gibi muhafazakâr çizgide de belirgin bir tavır aldı.

   53. Dönem Genel Başkanı Rüştü ECEVİT’in döneminde göze çarpan çalışma MTTB’nin ambleminin değiştirilmesi olmuştur. Kurulduğu yıldan beri MTTB’yi temsil eden “Bozkurt” resmi,” Kitap” resmi ile değiştirilmiştir. Şekilde görülen bu değişiklik aslında Birlik’ in İslami yönüyle ağır bastığının bir ifadesi olarak kabul edilir.

   1965 – 1980 yılları arasında MTTB’nin Genel Başkanları sırası ile; Rasim CİNİSLİ, İsmail KAHRAMAN, Burhaneddin KAYHAN, Ömer ÖZTÜRK, Raşit ÜRPER, Abid ÖZMEN, Rüştü ECEVİT, Cemalettin TAYLA, Kasım YAPICI Haşmet OĞUZALP, Vehbi ECEVİT’tir.

   12 Eylül 1980 askeri darbesi ile MTTB’nin IV. devresi de sona ermiş oldu.

 

MTTB’nin YENİ BİR BAŞLANGICI ve YENİDEN DOĞUŞU

 

V. Devre (27.03.2008-…)

   1980 askeri darbesiyle dördüncü devresini de tamamlayan MTTB; seneler sonra, cihan devletleri kurmuş ecdadının izinde, kuruluşundan beri büyük ve ideal bir teşkilat olmuş MTTB’nin örnekliğini, tecrübesini ve gücünü ortaya koyan bir grup idealist gencin vizyonu ve gayretleri ile yeniden kurulmuştur. “Milli ve Manevi değerlerine bağlı, tarihinin bilincinde, ilme ve projeye önem veren, kültürlü, ufuk sahibi gençlerle, durgunlaşmış medeniyetini yeniden diriltmek, tarihinden aldığı misyonu yarına taşırken çağın medeniyet ve kültür algılayışının da üzerine çıkarak, daha yaşanabilir bir dünya için; irfan sahibi nesillerin yetişmesini sağlamak ve medeniyetinin asıl varlığını ortaya koyabilmek” şuuruyla kurulan MTTB, milletimize ışık, gençlerimize öncü, milli ve manevi değerlerimize çatı olmak idealiyle hareket etmektedir.

   Mesafe ne kadar uzak olursa olsun, başlangıç için, ilk adım en önemli olandır ve tabiî ki ardından gelenlerin tetikleyicisidir. Bu düşünceler ile bir araya gelen bir grup idealist genç tarafından, İstanbul başta olmak üzere dört ayrı ilde toplam sekiz aktif üniversite talebe derneği MTTB’yi yeniden canlandırmak gayesi ile kuruldu. Bu çalışmaları yürüten tertip heyeti adına Kurucular Kurulu Başkanı Taha Enes ŞENER, 16 Aralık 2006 tarihinde, MTTB’nin 90. Kuruluş yıl dönümü münasebeti ile tertipledikleri toplantıda da; “Özelde üniversite, genelde tüm gençliğin içinde bulunduğu asosyal ve apolitik durumdan, teşkilat olarak ortaya koydukları vizyonlarına uygun faaliyetlerle silkinerek kurtulabilmeleri ve geleceğini kendisi, toplumu ve dünya insanlığı için en iyi şekilde inşa edecek, üniversite gençliğinin taşıması gereken sosyal, kültürel ve fikri donanıma sahip, ahlaklı, kararlı ve gücünü geleneğinden alan bir neslin yetişebilmesi için “ÇATI” teşkilat olmak ve her yönü ile “Büyük Türkiye” idealine ulaşmak misyonu ile MTTB’yi yeniden kurma çalışmalarına başladıklarını ilan etti. Yeniden kuruluş çalışmaları için oluşturulan tertip heyetinde bulunan kuruculardan bazıları; Taha Enes ŞENER, İsmail Emrah KARAYEL, Mehmed Burak SAVAŞER, Ömer Faruk AKBULUT, Basri Tarık BÜYÜKASLAN, Alihan EREN, Ali Kerem KAYHAN, Mustafa Hüsnü KURTULMUŞ ve Haluk KALYONCU’dur.

   Yeniden kuruluş çalışmaları sırasında tertip heyeti MTTB eski Genel Başkanları ve yöneticileri ile de irtibata geçmiş, bu sayede 90. Yıl toplantısına eski MTTB’lilerin de yoğun ilgisi ve katılımı olmuştur. MTTB’nin 44. Dönem Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Yaşar ÖZDEMİR, 45. Dönem Genel Başkanı Sayın Faruk NARİN, 46. Dönem Genel Başkanı Sayın Yüksel ÇENGEL, 47. Dönem Genel Başkanı Sayın Rasim CİNİSLİ, 48. Dönem Genel Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN ve 51. Dönem Genel Başkanı Sayın Raşit ÜRPER beyefendiler toplantıya katılan MTTB eski Genel Başkanlarıdır. Gençlik dönemlerinde farklı düşüncelerin savunucusu olduklarından ötürü bir araya gelmekte zorlanan bu kişilerin böyle bir çalışmada bir arada olması günümüz gençliğinin MTTB’ye ve ideallerine olan ihtiyacını bir kez daha ortaya koymaktadır. Ayrıca bu toplantıya gençlik yıllarında MTTB de görev almış, Hocaların Hocası Rahmetli Sayın Prof. Dr. Sabahattin ZAİM, dönemin TBMM Meclis Başkanı Sayın Bülent ARINÇ, dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL, dönemin İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU, dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN gibi birçok siyasi, gençlik ve sivil toplum kuruluşlarından birçok temsilci, akademisyen, bürokrat ve iş adamı da katılmıştır.

 

 

   Yeniden kuruluş çalışmalarını başlatan tertip heyeti 90. Yıl toplantısının hemen ardından 18 Mart 2007 tarihinde Çanakkale Zaferi münasebetiyle MTTB’ye gönül vermiş yeni MTTB’lilerin de katılımıyla, Çanakkale Şehitliğine yoğun katılımlı bir gezi tertiplemiş ve Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni gerçekleştirmiştir. Bu gezi, resmi kuruluştan önce, halihazırdaki üniversite derneklerine mensup gençlerin birbirlerini tanıması ve dostluklarını güçlendirmesine katkı sağlamakla birlikte yeni kurulan MTTB’nin misyonuna dair de önemli ipuçları vermektedir. Bu programdan tam 1 yıl sonra yine Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde MTTB’ye üye olmak üzere resmi kuruluşlarını gerçekleştirmiş üniversite derneklerinin genel kurullarını tamamlanmalarının ardından MTTB’nin yeniden kuruluş dilekçesi ilgili makamlara verilmiş ve 27 Mart 2008 tarihinde “Talebe Birliği Federasyonu” adı ile MTTB resmen yeniden kurulmuştur.

 

58.DÖNEM: (27 Mart 2008-09 Mayıs 2009)

   Bu dönemde Genel Başkan İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Taha Enes ŞENER’dir.

   MTTB’nin yeni dönemdeki kuruluş amacı, kurucu genel başkan Taha Enes ŞENER’in yeniden kuruluş ilanını yaptıkları toplantıdaki şu sözleri ile özetlenebilir; “Üniversitelerde okuyan, zamanını zamanlar ötesinde idrak etmiş, bulunduğu mekânın farkına varmış, kendisini kişisel ve mesleki olarak yetiştirmiş, devam eden tarihe yeni kayıtlar düşerek, ülkenin ahlaki ve yönetimsel bozulmalarına karşı ‘Zaman Bendedir ve Mekân Bana Emanettir’ şuurunda, kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin idrakine sahip, bir ayağını bu büyük tarihe ve coğrafyaya basan, diğer ayağını çağın getirdiklerine koyan ve insanlığın sancısını paylaşan bir gençlik hareketini MTTB’yi yeniden kurarak tekrar oluşturmaktayız. Burada esas olan; bağımsız, hiçbir kurum ve kuruluşun sözcüsü olmadan, rüzgârın sürüklediği yere değil, yelkenlerimizi doğrulttuğumuz istikamete yürümektir. Unutulmamalıdır ki; dün ile bugün arasında kavga çıkarırsak, yarınımızı kaybederiz. Lâkin bizim kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinci ile MTTB bugün de eskiden olduğu gibi bir ‘ÇATI’ kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürecektir. Bizler bu çalışmalarımızla, büyük bir boşluğu doldurmak gayesiyle ve emin adımlarla ideallerimize doğru koşacağız.

   Misyonumuz; her yönü ile ‘Büyük Türkiye’ idealine ulaşmaktır. Misyonumuza ulaşmanın ana unsurları ise; Birlik, Beraberlik, İnanç, Cesaret ve İstikrardır. Bu süreçte bize yakışmayan üç şey; Korku, Öfke ve Ümitsizliktir. Korku içinde yaşayan hür olamaz, öfkeyle dolan huzura ulaşamaz ve ümidini kaybeden yolunu bulamaz. Bu prensiple inandığımız idealler doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmeliyiz...”

   Kurucu Genel Başkan’ın bu sözlerinden hareketle 58. Dönem ülke genelinde, MTTB’li olma bilincini ve MTTB’nin gayesini gençlere ulaştırma çabasıyla geçmiştir. Bunun için özellikle teşkilat içi eğitimlere ağırlık verilerek yeni teşkilat çalışmaları yapılmış, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif ERSOY ve Sultan-ı Şuara Necip Fazıl KISKÜREK gibi üstatları gençlere hatırlatmak gayesi ile programlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, gençlik ve ülke meselelerine dair toplantı ve seminerler tertiplenerek raporlar hazırlanmıştır.

   Bu dönemde bilhassa, ülkemizi onlarca yıl geriye götüren ve ilerlemesi önünde büyük bir engel olan, aynı zamanda MTTB’nin de kapatılmasına sebep olan 1980 askeri darbesinin ürünü 1982 askeri anayasasının sivilleşmesi gereğine dair paneller düzenlenerek sivil anayasaya olan ihtiyaç daima gündemde tutulmuştur. Ülkemizin temel meselelerinin “Sağlık, Milli Eğitim, Milli Kültür, Ekonomi ve Siyaset” alanlarında yapılacak doğru düzenlemelerle çözüleceğini düşünen MTTB’li gençler, Cumhuriyetimizin 100. yılında nasıl bir Türkiye hedeflediklerini belirten “MTTB 2023 Türkiye’si Vizyonu” raporu hazırlamış ve 09 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirdikleri MTTB II. Genel Kurulu’nda ilgililere sunmuştur.

   İstanbul, Ankara, Bolu ve Bursa’daki 8 üniversitede kurulan derneklerle başlayan çalışmalar, MTTB’li gençlerin gayretleri neticesinde bereketini göstermiş ve birlik II. Genel Kurulunu 8 ildeki 17 üniversite derneği ile gerçekleştirmiştir.

 

59. DÖNEM: (09 Mayıs 2009-26 Şubat 2011)

   Genel Başkanlığa kendisi aday olmamasına rağmen bu dönemde de delegelerin oy birliği ile Taha Enes ŞENER yeniden seçilmiştir.

   Birlik, ikinci genel kurulunda kanunlar nezdinde öngörülen yasal şartları tamamladığından ötürü “Milli” ve “Türk” kelimelerinin adına eklenmesi için oy birliği ile karar almış ve dönem içinde İçişleri Bakanlığına gerekli işlemlerin tamamlanması hususunda müracaatını yapmıştır.

   Teşkilatlanmasını büyük ölçüde tamamlayan MTTB bu dönemde daha çok halka açık toplantılar düzenlemiştir. Bünyesinde kurulan Ar-Ge, Kültür ve Eğitim, Öğrenci Meseleleri gibi komisyonlarla üniversite gençlerine yönelik projeler geliştirmiş, kitap okuma grupları oluşturmuş, konusunda uzman kişilerin katılımı ile sosyal, kültürel ve eğitici konferans ve paneller tertiplemeye devam etmiştir. Bu panelleri genel olarak “İz Bırakanlar”, “Bir Kitap Bir Yazar” ve “Ayın Konuğu” başlıkları ile tertipledikleri konferanslar ile gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca birlik imkânı doğrultusunda üyesi olan gençler başta olmak üzere üniversite gençlerine eğitim yardımı ile yurt ve staj imkânı sağlanması hususunda da çalışmalar yürütmüştür.

   Bir teşkilatın yaşaması ve varlığından yaşayanları haberdar etmesi için neşriyat elzemdir düşüncesiyle fikir ve kültür dergisi olan “ÇATI” yeniden yayın hayatına başlamıştır. ÇATI dergisi bu sayede MTTB’nin hem teorik söylemini kuvvetlendirmiş hem üyesi olan gençlerin gündemdeki meselelere dair fikir ve yorumlarının tertiplendiği bir ortam sağlamış, hem de MTTB tarafından gerçekleştirilen programlarla katılamayan gençlere ve gelecek nesillere bu fikirlerin ulaştırılmasında önemli bir iletişim aracı niteliği kazanmıştır.

   MTTB, ÇATI dergisi ile, üniversite gençliğine, kendini ifade edebilme, öneri ve projelerini paylaşabilme ve enerjisini topluma aktarabilme imkânı sunmakla birlikte yeni yazarların, şairlerin ve düşünürlerin topluma kazandırılmasında önemli bir mihenk taşı olmayı da hedeflemiştir.

   Teşkilat içindeki iletişimin ve bağın kuvvetlenmesi ve aynı zamanda bir sonraki yılın faaliyet programlarının hazırlanabilmesi maksadıyla birincisi 26 Temmuz 2009’da ikincisi 03 Temmuz 2010’da tüm yönetici üyelerin katılımı ile istişare kampları tertiplenmiştir.

   En önemli hedef kitlesi üniversite gençliği olan MTTB, muhataplarının doğru algılanması ve doğru yorumlanması amacıyla ülke genelinde 29 üniversiteden 2.603 öğrenciyi kapsayan “Üniversite Gençliğinin Profili” araştırmasını yaptırmıştır.

   Üniversite Gençliği ile ilgili olarak yine üniversite gençlerinden oluşan bir sivil toplum kuruluşu tarafından bu düzeyde detaylı yapılmış ilk araştırma olma özelliğini taşıyan ‘’Üniversite Gençliğinin Profili’’ araştırmasının soruları alanında uzman akademisyenlerin de yer aldığı bir ekiple özenle hazırlanmış ve profesyonel bir araştırma firmasına yaptırılmıştır. Toplamda on iki bölümden oluşan araştırmanın sonucunda, ülke genelinde gençliğin görülen ya da görülmek istenen gibi olup olmadığının, yaşam tarzının, hayata bakışının, sosyal ve kültürel düzeyinin ve beklentilerinin detaylı, profesyonel ve tarafsız bir şekilde incelenmesi sağlanmıştır. MTTB Nisan 2010’da yaptırdığı bu araştırmanın sonuçlarından hareketle bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde hedef kitlesine yönelik tertipleyeceği faaliyetleri planlamış hangi alanlara yoğunlaşması gerektiğini gözlemlemiştir. Gençlik ile ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla da paylaştıkları araştırma sonuçları dönem içinde göstermiştir ki ilgili kurum ve kuruluşlar için de bu araştırma bir referans kaynağı özelliği sağlamaktadır.

   Gündemdeki meselelere karşı tavrını göstermekten geri durmayan MTTB, üniversitede eğitim özgürlüğünü kısıtlayan karalarından ötürü Danıştaya ve İstanbul Barosuna ayrıca MTTB’nin tarihi ile ilgili yalan yanlış bilgiler içeren diziler yayınlayan Kanal D televizyonuna karşı bildiriler yayınlamıştır. Aynı zamanda, hükümetin başlattığı Milli Birlik ve Kardeşlik projesi ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yapıp ilgililere ve basına çalışmalarını sunarak projedeki eksik yönler hususunda düşüncelerini dile getirmiştir. Filistin ve Doğu Türkistan meseleleri karşısında sessiz kalmayıp gençlerin bu hususta hassasiyet sahibi olabilmesi için çalışmalar yapmıştır. Ermenilerin Türk bayrağını yakmak suretiyle Türkiye karşıtı provakatif eylemler gerçekleştirmelerine karşı Şişli’deki Ermeni Mezarlığına karanfil bırakarak kutsal değerlere nasıl saygılı olunması, tarihin doğru ve tarafsız kaynaklardan öğrenilerek provakatif hareketlere maşa olunmaması gerektiğini Müslüman kimliğine yakışır bir şekilde ilgililere göstermişlerdir. Bunun üzerine Türkiye’deki Ermeni Cemaati Lideri de yapılan bu yanlıştan ötürü üzüntülerini bildirmiştir.

   Yeniden kuruluşundan itibaren daima savunucusu olduğu Sivil Anayasa ile ilgili çeşitli zamanlarda raporlar ve bildiriler yayınlayan MTTB, nihayetinde hükümetin halk oyuna sunduğu anayasa değişikliklerini yeterli görmemekle birlikte, bunu sivil anayasaya giden yolda önemli adım olarak değerlendirerek, bu hususta gençlerin doğru bilgilendirilmesi için birçok panel ve basın toplantısı düzenlemiştir. Bu noktada ülke genelinde gençliği bilinçlendirebilmek gayesi ile kendisi gibi hedef kitlesi gençlik olan Genç Birlik, Genç Müsiad, Genç Askon, Genç Siviller, GESİDER, Anadolu Gençlik Derneği ve Alperen Ocakları gibi diğer sivil toplum kuruluşları ile irtibata geçerek onların da katılımı ile 13 Eylül Gençlik Hareketi’nin kurulmasında ve yapılan çalışmalarda yer almıştır. MTTB, 13 Eylül Gençlik Hareketi’nin başarılı ve uyumlu çalışmaları ile, hedeflediği; temel hak ve özgürlükler hususunda çalışmalar yapan, Türkiye genelinde tüm gençliği şemsiyesi altına alabilecek bir üst kuruluşun da ilk adımlarını böylece atmış bulunmaktadır.

   MTTB, yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Edirne, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Gaziantep, Sakarya, Trabzon olmak üzere bu süreçte 16 ayrı ilde toplam 30 aktif üniversite talebe derneği ve topluluğunu bünyesinde bulundurmuştur.

 

60. DÖNEM: (26 Şubat 2011-29 Mayıs 2013)

   26 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul’da İsmail Emrah Karayel oy birliği ile Genel Başkan seçilmiştir. Bu dönemde ilk olarak teşkilatlanma çalışmaları üzerinde durulmuş, daha önceki dönemlerde temelleri atılan tüm Anadolu’daki teşkilatlanma çalışmaları daha da hızlandırılmış ve hatta sadece Anadolu’da değil, yurt dışında da üniversite ve lise öğrencilerinin MTTB çatısı altında bir araya gelmesi sağlanmıştır.

   MTTB; yurt dışında ve Anadolu’daki birçok farklı şehirde teşkilatlanarak temsilcilik ve şube sayısını 32’ye çıkartmıştır. Anadolu’da ve yurt dışında yaptığı programlarla sadece Türk öğrencilerin değil; çeşitli dil, renk ve milletten öğrencilerin de yuvası haline gelen MTTB, bu öğrencilerin aynı idealler ve değerler doğrultusunda birlikte yan yana yürüme imkânı buldukları bir çatı haline gelmiştir.

   Milli Türk Talebe Birliği’nin teorik anlamda güçlenmesinde önemli bir yere sahip olan ÇATI dergisi yayımlanmaya devam edilmiş, dergide hem gençleri doğrudan ilgilendiren konular işlenirken hem de ülke ve dünya meseleleri ele alınmıştır. Dergide üniversite öğrencileri şiir, makale, spor yazısı, hikâye ve diğer birçok alanda yazılar kaleme almış ve bu şekilde gençler geniş bir yelpazede yazma yeteneklerini geliştirirken, aynı zamanda topluma da yeni ve yerli bir bakış açısı kazandırma adına önemli bir yol kat edilmiştir.

   Bu dönemde, teşkilat içerisindeki ilişkileri kuvvetlendirmek, yapılan ve yapılacak çalışmaları istişare etmek ve ülkemizdeki sorunlar başta olmak üzere dünyadaki sorunları tartışmak amacıyla istişare kampları düzenlenmiş, bu kamplara Genel Merkez başta olmak MTTB’nin tüm il ve ülke temsilcileri katılmıştır.

   Filistin halkının uzun yıllardır terör devletine karşı sürdürdüğü mücadeleye destek vermek ve kardeşlerimizin haklı davasına sahip çıkmak adına destek mitingleri düzenlenmiş. Bu terör devletinin Mavi Marmara’ya yaptığı hain saldırı çeşitli illerde yapılan gösterilerle protesto edilmiş ve Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleşen bu terör devletinin yargılandığı davaya destek verilmiştir.

   Ortadoğu merkezli gerçekleşen Arap Baharı ve Müslüman halkların özgürleşmesi konusunda çeşitli çalışmalar yapılarak bölgenin tarihi ve sosyolojisi üzerine programlar düzenlenmiştir. Özellikle bu dönemde yayınladığımız “Bu Bir Sivil Muhtıradır.” başlıklı basın açıklamamız büyük bir ilgi ve kamuoyu oluşturmuştur.  

   Mısır’daki Müslümanların seçimle başa getirdiği yönetimin, darbe yapılarak devrilmesi üzerine düzenlenen “Rabia” protestolarına destek ve aktif katılım sağlanarak, oluşturulan “Rabia Platformu’nun” gençlik ayağı da MTTB tarafından kuvvetlendirilmiştir.

   Hakk’ın rahmetine kavuşan Millî Görüş Lideri Necmettin Erbakan çeşitli faaliyetlerle anılarak ülkemiz ve milletimizin hafızasında önemli bir yere sahip olan Erbakan’ın anlaşılması amacıyla konferans ve okuma programları düzenlenmiştir.

   Genel Merkez ve il teşkilatlarında; kültür, eğitim, siyaset, sanat gibi birçok farklı alanda çalışmalar devam ettirilmiş, bu bağlamda konferanslar, paneller, yarışmalar icra edilmiş, şiir geceleri ve spor organizasyonları gibi daha birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir.

   Yine bu dönemde, milli iradeye düşman ve dış destekli gösterilere karşı ülke gençliğini ferasete davet eden MTTB, milli iradeyi korumak ve milletin oyları ile seçilenlere sahip çıkma amacıyla çeşitli basın açıklamaları düzenlemiştir.

 

61.DÖNEM (29 Mayıs 2013-18 Kasım 2023)

   29 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen MTTB üyelerinin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirilen Genel Kurulda, İsmail Emrah Karayel yeniden oy birliği ile MTTB Genel Başkanı seçilmiştir. Bu dönemde Anayasa Yılı, Ayasofya Yılı, Necip Fazıl Kısakürek Yılı ve Kudüs Yılı gibi yıllar ilan edilerek bu konuları anlamak ve tüm milletimize anlatmak adına çalışmalar bu alanlarda yoğunlaştırılmış; ilan edilen yıllar kapsamında tüm il teşkilatlarında konferanslar, paneller, eğitimler ve daha birçok etkinlikler düzenlenmiştir.

   İl teşkilatlarının sayısı her geçen gün artarak devam etmiş; KKTC, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya gibi kültürel coğrafyamızın parçası olan ülkelerde de temsilcilikler oluşturulmuştur.

   Bunun yanında, muhtaç insanlara el uzatmak ve Afrika-Türkiye halkları arasındaki ilişkiye katkıda bulunmak amacıyla Afrika’nın Cibuti, Çad, Somali, Tanzanya, Nijer gibi birçok farklı ülkesinde su kuyusu ve kurban organizasyonları gerçekleştirilmiştir.

   Atamız Fatih Sultan Mehmet’in emaneti Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması amacıyla çeşitli faaliyetler ve ‘’İlk olarak yalnız manayı anlatsak Ayasofya’nın kapıları sonuna kadar açılır’’ diyerek Ayasofya Camii’nin medeniyetimiz açısından önemini hem daha iyi anlamak hem de topluma anlatmak adına birçok program düzenlenmiştir.

   Tüm MTTB il teşkilatlarınca düzenlenen bu programlardan sonra ‘’Fatih’in Emaneti, Peygamberin İşareti Ayasofya Açılsın!’’ diyerek tüm Türkiye çapında bir dilekçe kampanyası yapılmış ve sadece 6 ay içerisinde 1,5 milyon dilekçe toplanmıştır. En sonunda, yıllardır hasretiyle tutuştuğumuz gün gelmiş, Ayasofya-i Kebir Camii Şerif’i; eskimez MTTB’li, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından, milletin bu yöndeki teveccühü dikkate alınarak 2020 yılında yeniden ibadete açılmıştır.

   Her sene geleneksel olarak yapılan Çanakkale Şehitliği Ziyaretleri ve İstişare Kampları düzenlenmeye devam edilmiş, bu kamplarda tüm teşkilatlarımızdan gelen temsilciler, istişarenin yanında, çeşitli spor ve kültürel aktivitelerle zamanını verimli bir şekilde geçirmiştir.

   Ülke çapında düzenlenen ‘’Fetih Ruhu, Fatih ve Gençlik’’ ve ‘’Çanakkale Ruhu ve Gençlik’’ gibi kompozisyon yarışmalarında toplam 200.000’in üzerinde lise öğrencisine temas edilmiş ve bu kompozisyon yarışmalarının finallerine Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan katılarak dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etmiştir.

   ‘’Balkanların Dünü, Bugünü ve Yarını’’ programıyla tüm il teşkilatlarından gelen katılımcılar ile Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya ve Kosova’da toplam 10 şehir ziyaret edilmiştir.

   Cuma Buluşmaları ve Tecrübe Buluşmaları kapsamında hem Genel Merkezde hem de İl Teşkilatlarında siyaset, sanat, spor, akademi, edebiyat gibi farklı alanlardan büyük isimler ağırlanmış, birçok sertifikalı akademi, eğitim ve kurs programları düzenlenmiş, her sene üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik sınav ve tercih danışmanlığı hizmetleri sunulmuş; futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, tekvando, okçuluk gibi çeşitli alanlarda turnuvalar ve spor faaliyetleri icra edilmiştir.

   ‘’Uluslararası Kudüs Yetenek ve Yenilik Yarışması’’ kapsamında kısa film, sanat, yapay zekâ ve mekanik alanlarında yarışmalar düzenlenerek, gerçekleştirilen ödül töreninde kazananlara ödülleri takdim edilmiştir. En son yapılan ‘’Doğu Türkistan Soykırımı Anlatıyorum’’ programı ile Genel Merkezde yüzlerce sanat eseri sergilenmiş, çeşitli simülasyon odaları kurulmuş ve gerçekleştirilen programlarda birçok büyük isim ağırlanmıştır. Bu ve benzer programlar sayesinde Kudüs ve Doğu Türkistan davalarına sonuna kadar sahip çıktığımızı bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiş olduk.

   61. Dönemde birçok farklı alanda projeler, konferanslar, akademiler, yarışmalar, eğitimler ve sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirilmiş, çeşitli spor ve sanat faaliyetleri icra edilmiş; kamplar, geziler ve ziyaretler yapılmıştır. Bu dönem 1916 yılında kurulan MTTB’nin en uzun ve en yoğun dönemlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir.

 

62.DÖNEM (18 Kasım 2023-…)

   18 Kasım 2023 tarihinde Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş, 48. Dönem Genel Başkanımız ve 27. Meclis Başkanımız İsmail Kahraman, 58. Dönem Genel Başkanımız Taha Enes Şener başta olmak üzere birçok eskimez MTTB’li devlet büyüklerimizin; çeşitli STK ve vakıf temsilcilerinin, yurt içi ve yurt dışından davetimize icabet eden konuklarımızın ve MTTB Genel Merkez, il ve ülke temsilciliklerimizden gelen teşkilat mensuplarımızın katılımıyla coşkulu bir Genel Kurul gerçekleştirilmiş ve böylece oybirliği ile seçilen yeni Genel Başkanımız Tahsin Başarı’nın görevi önceki dönem Genel Başkanımız İsmail Emrah Karayel’den devralmasıyla 62. Dönem resmen başlamıştır.

   MTTB’de bu dönem de yoğun bir şekilde programlar yapılmaya başlanmış ve 2024 yılına tüm Anadolu teşkilatlarımızdan gelen ortaöğretim öğrencilerinin katılımıyla bir ortaöğretim kampı düzenlenerek girilmiştir. Kültür, eğitim, spor, sanat ve edebiyat gibi çeşitli alanlarda hız kesmeden çalışmalar yapmaya devam eden MTTB; milletimize ışık, gençlerimize öncü, milli ve manevi değerlerimize çatı olmak idealiyle hareket etmeyi sürdürmektedir. Kuruluşunun üzerinden 107 yıl geçen MTTB ilk günkü kadar genç, içerisinden nice edebiyat, sanat siyaset ve fikir adamları çıkarttığı günler kadar bereketli ve milletimizin her türlü sıkıntısında sağına ve soluna bakmadan ben varım diyecek kadar cesaretli bir şekilde varlığına devam etmektedir.

Biz Buradayız! Genç Adam, Var Mısın?

 

                                                                    MTTB YÖNETİM KURULU     

192.168.1.1 Router Admin Login